Гаврилюк О. Сокіл – 2005

Сокіл вступає в новий, 2005 рік, із широко закроєними плянами дальшої відбудови. Хоче­мо повернути його до колишнього вигляду, щоб він знов міг стати неперевершеним центром пластового таборування й вишколу.

При відбудові Сокола враховуємо його уні­кальне значення в історії Українського Пласту. То­му він носить позначення: “табір-музей”. Пооди­нокі споруди на Соколі є називані іменами виз­начних постатей з пластової історії. Там зберіга­тимуться пам’ятки по пластових діячах, з яких пластова молодь буде дізнаватися про славне минуле нашої організації. Одначе, головне зав­дання Сокола залишається таке ж, як і в минуло­му: таборування й вишкіл пластунства. Це в нія­кому разі не музей, як його загально розуміємо (місце, куди прибувають поглянути на збереже­ні експонати й зразу ж залишають його).

На сьогодні існують на Соколі дві споруди сталого характеру: капличка св. Юра і мешкальний курінь Сірого Лева. Будинок варти, що ві­діграє корисну ролю в фазі відбудови Сокола, може бути в майбутньому знесений, оскільки та­кого не було на Соколі в ориґінальному вигляді.

У 2004 році Головна Пластова Булава спіль­но з Крайовою Пластовою Радою України покликала до життя Управу Сокола. Головним завдан­ням Управи є формулювати напрямні діяльности Сокола, пропагувати його інтереси та збира­ти фонди на Сокіл. Управа складається зі сімох осіб, з яких три є покликані Крайовою Пласто­вою Радою України, а чотири – Головною Плас­товою Булавою. Постійна опіка й адмініструван­ня Соколом є завданням окремої Дирекції, яку покликає Крайова Пластова Рада.

Протягом минулого року проходила на Со­колі будова Новацького куреня Старого Орла. Сокіл відбудовується на ориґінальних фунда­ментах, на яких стояли курені в 1920-их і 1930-их роках. Колишні два мешкальні курені (сьогод­ні: курені Сірого Лева й Старого Орла) стояли дуже близько один від одного, а теперішні будівельні приписи вимагають більшої відстані. Тому рішено з’єднати їх центральною вежею щоб можна було технічно вважати цілий мешкальний комплекс за один будинок.

За період від жовтня 2002 року до листопа­да 2004 року зареєстровано 18 окремих захо­дів, проведених на Соколі, з участю близько 300 осіб. Важливіші з них: два пластові вишколи, два юнацькі табори, пластові мандрівки, семінари, наради, рада куреня “Целібат Мурлики“, а та­кож табір молоді КУН (за домовленням Сокіл мо­жуть використовувати і не пластуни). І все це – при рівночасному ході будівельних робіт, які яв­но обмежують можливості.

Хоч метою відбудови є збереження історич­но вірних завдань і вигляду Сокола, все ж не можна не використовувати деяких сучасних удогіднень. Приклад: водогін, електрика, радіозв’язок, комп’ютер. Було б добре мати теж те­лефон (ні, не плануємо телевізії!).

Перед нами завдання: докінчити відбудову Новацького куреня Старого Орла, відбудувати господарський комплекс (кухня, їдальня, сані­тарні уладження), Командний курінь Івана Чмоли (зі шпиталиком) та Світлицю Дрота. Це поши­рить можливості Сокола й притягатиме туди більше таборовиків, більше програм. Зокрема, світлиця дозволить проводити на Соколі ширшого масштабу наради, з’їзди, Збори КУПО, може, навіть пластові весілля. А те все поможе Соко­лові стати самовистачальним. Не є таємницею, що кошти утримання Сокола (включно з оплатою сторожів, годівлею вартових собак, електрикою і т. д.) є поважними й на них важко знайти гроші (жертводавці у першу чергу складають датки з призначенням на відбудову, а не на утримання).

15 Збори КУПО проголосили Акцію відбудови Сокола й закликали всіх її підтримати. Від того ча­су проминає півтора року, але організування фон­дів на підтримку Сокола проходить досить пиняво. Не всі поставилися до тої акції з таким ентузіязмом, якого можна було сподіватися. Проте ми доброї гадки, знаючи, що Другий Головний Обов’я­зок – поміч іншим – лежить усім нам на серці. Ми не досягнули б нинішнього стану справ на Соколі, коли б не жертвенність пластунок і пластунів. Має­мо підстави сподіватися, що ситуація покращає. Дальшу допомогу обіцяли сеніорські курені: “Вер­ховинки”, “Лісові чорти”, Тисовських, “Червона Ка­лина”, “Чорноморці”, а також Крайова Пластова Старшина Великобританії. Ми певні, що й інші не запишаться позаду.

Датки на Фонд Сокола прий­має пл. сен. Орест Гаврилюк. Чекаємо! Громада по нитці – бідному сорочка!

Джерело: Пластовий Шлях, ч. 1 (141) 2005

Залишити коментар

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.